4Esoftware

PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020


"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"
Comunicat de presa
Bucuresti, 03 iulie 2017
LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL
TempRent; platforma evolutiva de micro-tranzactionare

Societatea 4E SOFTWARE S.R.L. cu sediul in localitatea Bucuresti, str. Gh. Titeica, nr.6, sector 2 in calitate de beneficiar, a incheiat cu Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale in calitate de Organism Intermediar, in numele si pentru Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Competitivitate (POC), contractul de finantare pentru proiectul cu titlul: TempRent; platforma evolutiva de micro-tranzactionare.
Acest contract este finantat in cadrul Programului Operational Competitivitate: Axa Prioritara 2: Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva; Obiectiv specific 2.2: Cresterea contributiei sectorului TIC pentru competitivitate economica Actiunea 2.2.1.: Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere
Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea competitivitatii atat a 4E Software SRL, cat si a celorlalti membri ai Clusterului pentru Evolutia Rapida a Tehnologiilor Inovative; CERTI, prin dezvoltarea unei platforme inovative de micro-tranzactionare online destinata dezvoltarii de proiecte pe termen scurt si mediu, pentru multiple domenii industrial-comerciale si in particular pentru sprijinirea lansarii de IMMuri de tip star-up si spin-off, precum si noi divizii, departamente, proiecte de interes public etc.
Valoarea totala a proiectului este de 2.097.522,00 lei, valoarea totala eligibila nerambursabila este de 1.533.900,00 lei, din care FEDR este de 1.227.120,00 lei, iar contributia din bugetul national este 306.780,00 lei.
Proiectul se implementeaza pe o durata de 36 luni.
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Program Operational Competitivitate 2014-2020

Persoana contact: Damian Ionut Andrei
Functie: Administrator
Telefon: 031.405.52.87
Fax: 031.401.22.34
E-mail: office@4esoft.ro